Een muzikale ode voor eenzame ouderen

 

Crowdfundingsactie NL Cares Balkonserenade

Vanwege het coronavirus ontvangen woon-zorginstellingen geen bezoek meer. De eenzaamheid die de bewoners normaal gesproken al kunnen ervaren neemt hierdoor alleen maar toe. Voor mensen met weinig of geen familie ligt het gevaar van sociale isolatie op de loer. NL Cares zet zich in voor een samenleving waarin we aandacht hebben voor elkaar en elkaar helpen. Daarom brengt NL Cares tijdens deze crisis de muziek naar de geïsoleerde ouderen met door musici gebrachte balkonserenades.

De muzikanten spelen live buiten bij woon- en zorgcentra in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam en ouderen luisteren mee via het raam of het balkon. NL Cares zorgt ervoor dat de juiste match wordt gemaakt tussen de kwetsbare doelgroep en de musici. Tijdens de balkonserenade maken we gebruik van muziek die in het leven van de ouderen betekenisvol is geweest, om zo te zorgen voor een gevoel van veiligheid en herkenbaarheid. Wij hopen dat deze muzikale ontmoetingen zorgen voor verbondenheid en begrip in een zeer moeilijke tijd. Help nu mee, doe een donatie en draag bij aan een serenade voor kwetsbare mensen.Samen steunen wij onze ouderen!

Doneer!