Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

1. Algemeen

Deze website wordt aangeboden door Stichting Nederland Cares (NL Cares).

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van https://www.nlcares.nl/ en de daarmee verbonden (sub)sites van NL Cares. Door gebruik te maken van deze website stemt u in gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

2. Gebruik van de website

NL Cares stelt de op deze website aangeboden informatie met zorg samen, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Ook het zonder onderbreking en foutloos functioneren van deze website wordt niet gegarandeerd. Wijzigingen op onze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Het gebruik van de via de website aangeboden informatie (inclusief links naar websites van derde partijen) is voor uw eigen rekening en risico.

Verwijzingen of hyperlinks naar websites, producten en diensten van derden zijn slechts opgenomen voor uw informatie. NL Cares is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van die websites, producten en diensten. Ook controleert NL Cares niet op de juistheid, volledigheid, actualiteit en/of betrouwbaarheid van informatie op die websites.

3. Intellectuele eigendomsrechten

NL Cares is rechthebbende dan wel heeft een gebruiksrecht op de via deze website beschikbare teksten, illustraties, foto’s, en overige data (Website Content). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NL Cares is het u niet toegestaan de Website Content van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of (tegen vergoeding of gratis) beschikbaar te stellen aan derden. U mag Website Content uitsluitend downloaden en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

4. Uitsluiting van aansprakelijkheid

NL Cares is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door (i) het (tijdelijk) niet of niet volledig beschikbaar zijn van deze website (inclusief de hierop beschikbaar gemaakte Website Content), (ii) gebruik van de Website Content, en/of (iii) fouten of onjuistheden in de Website Content of websites van derde partijen waarnaar verwezen wordt. Deze uitsluitingen zijn niet van toepassing voor zover de geleden schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NL Cares.

5. Wijzigingen

De informatie en overige Website Content op deze website kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Tevens kunnen deze Gebruikersvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De wijzigingen worden van kracht zodra u opnieuw gebruikt maakt van deze website.

6. Vragen en opmerkingen

Wanneer u een vraag of opmerking heeft met betrekking tot deze website vragen wij u een email te sturen aan info@nlcares.nl.

7. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat (bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon). Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze website het apparaat later weer herkent.

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast voor dat de website goed functioneert, u onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Zonder gebruik van cookies werkt onze website mogelijk minder goed.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te loggen.

Google Analytics

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken en niet kan inzien. Wij gebruiken Google Analytics niet om profielen te maken van onze bezoekers of om mensen op andere wijze te identificeren.  

8. Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.