Doelgroepen

 

Impact

Bij NL Cares staat de ontmoeting tussen mensen uit verschillende leefwerelden centraal. Hieronder vind je meer informatie over de maatschappelijke doelgroepen op wie wij ons richten.

Maatschappelijke doelgroepen

Ouderen

Ouderen

Lees hier meer over de doelgroep ouderen.

Kinderen

Kinderen

Lees hier meer over de doelgroep kinderen

Mensen met een beperking

Mensen met een beperking

Lees hier meer over de doelgroep mensen met een beperking.

&

Dak- en thuislozen

Dak- en thuislozen

Lees hier meer over de doelgroep dak- en thuislozen.

Migranten

Migranten

Lees hier meer over de doelgroep migranten.

Algemene hulp

Algemene hulp

Lees hier meer over de overige soort activiteiten