FAQ

Als vrijwilliger draag je nooit de verantwoordelijkheid voor de mensen die je helpt, die ligt bij de begeleiding. Wel ben je verantwoordelijk voor je eigen handelen. Omdat we kwetsbare mensen helpen, verwachten we dat vrijwilligers alle fatsoen en regels van goed gedrag in acht nemen

Iedere stad heeft meerdere projectmanagers. Zij kunnen je alles vertellen over de verschillende activiteiten en de maatschappelijke organisatie waar jij wilt vrijwilligen. Je vindt deze contactgegevens onder het tabblad 'Over ons' bij ‘Organisatie’ in het menu.

NL Cares is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, ongevallen, lichamelijk letsel, verlies of diefstal van goederen of enige andere schade voorafgaand, tijdens of na de vrijwilligersactiviteit. Neem je deel aan een activiteit dan is dat op eigen risico. In eerste instantie zijn alle vrijwilligers van NL Cares tijdens het vrijwilligen verzekerd via onze collectieve vrijwilligersverzekering. Echter, mocht je schade veroorzaken, dan zul je eerst je eigen aansprakelijkheidsverzekering moeten aanschrijven. Schade- of ongevallen aan derden vallen onder je eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Wij bieden onze kalenderactiviteiten online aan via onze website, nieuwsbrief, Facebook, Instagram en LinkedIn. Dit zijn ook dé kanalen om ons te volgen en op de hoogte te blijven van nieuwe activiteiten en activiteiten waar nog vrijwilligers nodig zijn.

Je schrijft je in via onze website. Dit verplicht je nog tot niets, maar natuurlijk is het nog mooier als je je ook al aanmeldt voor een vrijwilligersactiviteit op de activiteitenkalender. Na inschrijving ontvang je één keer per maand per mail de nieuwsbrief met het laatste nieuws en activiteiten en incidenteel informatie over losse activiteiten.

Ons vrijwilligerswerk is flexibel, niet vrijblijvend. Kun je na aanmelding toch niet? Dan kan je inloggen met je profiel en je afmelden voor de activiteit. Is het minder dan 24 uur van tevoren? Laat het ons dan weten zodat wij de activiteit hiervan op de hoogte kunnen brengen. Je kunt de contactgegevens per stad vinden onder 'Over ons' bij 'Organisatie'. Je mag natuurlijk ook zelf vervanging regelen, mits die persoon ingeschreven staat bij ons.

Ja, graag zelfs! Vriend, vriendin, collega, familielid, buur: iedereen is welkom om aan te sluiten. Deze persoon dient zich in te schrijven op onze website en aan te melden voor de activiteit op de kalender. Dan zijn zij namelijk verzekerd tijdens de vrijwilligersactiviteit.

Het filmen en maken van foto's van activiteiten waarbij onze doelgroepen in beeld zijn is absoluut niet mogelijk. Wij werken met zeer kwetsbare doelgroepen die niet kunnen bepalen wat de consequenties zijn van zoiets als het meewerken met een film. Daarom moeten hun ouders, mantelzorgers of kinderen om toestemming worden gevraagd. Onze regel is dat mensen met een beperking nooit worden gefilmd. Het zou voor ons te veel werk opleveren om bij filmverzoeken steeds de contactpersonen van de cliënten te benaderen.

Vrijwilligen met elkaar verbindt, daarom streven we er altijd naar minimaal twee vrijwilligers aanwezig te laten zijn bij onze activiteiten. Het komt wel eens voor dat een activiteit niet helemaal gevuld wordt, toch vrijwillig je nooit alleen. Op locatie is er altijd iemand aanwezig van de instelling om je op te vangen.

We werken samen met verschillende maatschappelijke instellingen in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De vijf kwetsbare groepen waar we ons op richten zijn: ouderen, kinderen in achterstandsituaties, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, migranten en dak- en thuislozen.

Door informatie te vragen zoals bijv. je leeftijd krijgen wij inzicht in de groep mensen in ons netwerk. We vragen om een telefoonnummer om contact op te kunnen nemen n.a.v. wijzigingen/annulering van een activiteit waarvoor je je hebt aangemeld of bij een foutief e-mailadres. Je persoonlijke gegevens worden zonder jouw toestemming niet doorgegeven aan derden. Voor meer informatie omtrent je gegevens en gebruik daarvan, raadpleeg de privacy statement.  

Je bepaalt zelf wanneer en voor welke vrijwilligersactiviteit je je aanmeldt op een moment dat het jou uitkomt. Hoe vaak je komt bepaal je natuurlijk zelf, maar omdat we graag zo veel mogelijk mensen willen helpen, hopen we je nog eens terug te zien. Let wel: flexibel betekent niet dat het vrijblijvend is. We verwachten wel dat je na aanmelding ook aan de activiteit deelneemt. Jouw hulp is echt nodig!

Er is altijd een begeleider aanwezig tijdens de activiteit. De begeleider kan je uitleg geven over de maatschappelijke instelling waar je aan de slag gaat en wat er van je verwacht wordt tijdens de activiteit. Ook kun je voor vragen bij de begeleider terecht. Wanneer je jezelf aanmeldt ontvang je een bevestigingsmail met alle informatie over de activiteit. Hierin staat ook beschreven naar welke begeleider je kunt vragen bij aankomst. We merken soms dat niet iedereen binnen de maatschappelijke instelling op de hoogte is van de komst van vrijwilligers. Het helpt om door te vragen! Kent de receptie de naam van de begeleider niet? Geef dan aan bij welke activiteit je komt helpen of vraag naar een andere begeleider die meer over de activiteit zou kunnen weten. 

Enthousiasme en zin om de handen uit de mouwen te steken zijn voldoende om aan te sluiten bij één van onze kalenderactiviteiten. Speciale kennis of kunde is niet nodig. Echter, aangezien we ons inzetten voor kwetsbare mensen hanteren we een minimumleeftijd van 18 jaar.