Kinderen

 

Achtergrond

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in een hogere sociaal-economische wijk zich beter ontwikkelen dan kinderen die opgroeien in een lagere sociaal-economische wijk (Kinderen in Tel, 2010). Dat heeft deels met de thuissituatie te maken, maar voor een groot deel ook met de kinderen met wie je speelt, de sfeer en de subcultuur.

Scholen en wijkorganisaties spelen in lagere sociaal-economische wijken een nóg belangrijkere rol in het begeleiden, opvoeden en inspireren van kinderen. Zij zijn een belangrijke sleutel in de ontwikkeling van deze kinderen en NL Cares organiseert en ondersteunt al jaren educatieve en inspirerende activiteiten met en voor deze kinderen. Extra aandacht voor lezen en taal, inspirerende gastlessen, huiswerkbegeleiding en sportactiviteiten. We steunen op deze manier veel organisaties die zich voor deze kinderen inzetten met vrijwilligers.

Communicatie

Vaak komt een groot deel van de kinderen uit deze wijken uit gezinnen met een migratie-achtergrond. Hierdoor kunnen de kinderen een (lichte) taalachterstand hebben. Zorg er dus voor dat je rustig en duidelijk spreekt en je aanpast aan het tempo van het kind. Dit tempo kan ook juist hoger liggen dan je verwacht, dus pas het tempo aan op het niveau van de leerling.

In de omgang met kinderen is het belangrijk dat heel duidelijk bent, zodat het kind weet wat hem of haar te wachten staat en wat er wordt verwacht. Je bent de leuke en gezellige extra hulp, maar je mag best streng zijn als dat nodig is. Als er echt een probleem is met een kind of tussen kinderen, is er altijd een contactpersoon van de school/maatschappelijke organisatie aanwezig. Die kun je er altijd bijhalen. Benader een kind altijd positief en zorg ervoor dat je constructieve feedback geeft bij een educatieve activiteit. Kinderen pikken in beginsel veel meer op als je ze een positief gevoel geeft!

Dank voor je hulp en veel plezier met vrijwilligen!