Kinderen

 

Achtergrond

In Nederland leven veel kinderen in achterstandssituaties. Een deel van deze kinderen is afkomstig uit gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond. Hierdoor kunnen de kinderen een (lichte) taalachterstand hebben. Zorg er dus voor dat je rustig en duidelijk spreekt en je aanpast aan het tempo van het kind. Dit tempo kan ook juist hoger liggen dan je verwacht, het is belangrijk dat je daar dan ook in mee gaat.

Communicatie

In de omgang met kinderen is het altijd belangrijk dat je duidelijk bent, zodat het kind weet wat hem of haar te wachten staat. Je mag best streng zijn als dat nodig is, maar als er echt een probleem is met een kind of tussen kinderen, haal dan altijd de contactpersoon of de leerkracht erbij. Benader een kind altijd positief en zorg ervoor dat je constructieve feedback geeft bij een educatieve activiteit. Kinderen pikken in beginsel veel meer op als je ze een positief gevoel geeft!