Mensen met een beperking

 

Instellingen

Voorbeelden van locaties waarmee we samenwerken zijn dagbestedingen voor kinderen met een beperking, woonhuizen voor jongeren met een beperking of dagbestedingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte.

Soorten beperkingen

Voorbeelden van beperkingen die je tegen kunt komen zijn autisme, lichamelijke beperkingen, het syndroom van Down, niet-aangeboren hersenletsel en cognitieve beperkingen. Mensen met hersenletsel kunnen heel divers beperkingen oplopen. Het kunnen spraakproblemen zijn, zicht en diepte-inzicht, verlammingsverschijnselen, en bij sommigen kunnen ongeremd gedrag vertonen of ongeremde uitspraken doen.

Mobiliteit

Veel cliënten zitten in een rolstoel en kunnen niet zelf lopen. Houd er rekening mee dat je hen hierbij zult assisteren, bijvoorbeeld door een rolstoel te duwen bij een wandelactiviteit of bij een korte verplaatsing. Het is nooit de bedoeling dat jij cliënten helpt bij het toiletteren of het innemen van medicijnen! Als een cliënt vraagt je hiermee te helpen, schakel dan een vaste medewerker in.

Communicatie

Sommige cliënten met hersenschade kunnen zich niet meer uitdrukken, maar begrijpen nog wel wat er gezegd wordt. Als je niet zeker bent van wat een cliënt wilt of bedoelt, vraag dan de hulp van een begeleider of verzorger. In de omgang met mensen met een beperking is het belangrijk om geduld en begrip te hebben.