Ouderen

 

Zorg

De zorg die ouderen in woonzorgcentra nodig hebben verschilt per persoon, omdat de problematiek heel uiteenlopend kan zijn. Sommige ouderen hebben geheugenproblemen, anderen hebben lichamelijke problemen. Ouderen met dementie hebben soms moeite met communiceren. Hoewel ouderen met dementie niet altijd alles onthouden wat je met ze bespreekt, genieten ze er heel erg van als je een praatje met ze maakt.

Tempo

Wees erop voorbereid dat ouderen een ander tempo aanhouden dan jij gewend bent. Wandelen, spreken, iets drinken of eten: het gaat allemaal wat langzamer dan hoe jij dit doet. Het is dus belangrijk dat je de tijd neemt en rustig met de ouderen spreekt.

Mobiliteit

Veel ouderen zitten in een rolstoel of lopen met een rollator. Houd er rekening mee dat je hen daarbij zult assisteren. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat ouderen bij het opstaan hun rollator kunnen pakken of duwt een rolstoel bij een wandeling. Bij sommige activiteiten vragen de begeleiders of je wilt helpen de ouderen van hun (huis)kamer op te halen en naar de activiteit te brengen. Hierbij is altijd iemand van de instelling aanwezig.

Communicatie

Sommige ouderen zijn niet meer in staat om precies aan te geven wat ze willen of bedoelen (naar de wc, iets drinken, gaan verzitten). Als je niet zeker weet hoe je een oudere kunt helpen of je je niet gemakkelijk voelt bij het uitvoeren van een taak, vraag dit dan aan de verzorgers of begeleiders van het woonzorgcentrum. Het is nooit de bedoeling dat jij de ouderen helpt bij het toiletteren of het innemen van medicijnen! Als een oudere vraagt je hiermee te helpen, schakel dan een vaste medewerker in.